lunedì 4 gennaio 2016

Anteprima Lupo Alberto n°367, gennaio 2016testi Silver, disegni Giacomo Michelon


testi di Silver, disegni Silver/Bonfatti


Nelle migliori edicole, fumetterie, amazon e itunes

www.lupoalberto.it

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails